dijous, 11 de novembre de 2010

Resolució sobre producció de materials forestals (BOE 11-11-2010)

Resolució de 29 d'octubre de 2010, de la Direcció General de Recursos Agrícoles i Ramaders, per la que es publica l'actualizació del Catàleg Nacional de materials de base de Fagus sylvatica L., Quercus ilex L., Quercus petraea Liebl., Quercus pyrenaica Willd., Quercus robur L., Quercus suber L., per a la producció dels materials forestals de reproducció identificats i seleccionats a Cantàbria.

Informació sobre el Materials de base per a la producció de material forestal de reproducció a la web del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya.