dimecres, 17 de novembre de 2010

Resolució sobre producció de materials forestals (BOE 17-11-2010)

Resolució de 4 de novembre de 2010, de la Direcció General de Recursos Agrícoles i Ramaders, per la que es publica l'actualizació del Catàleg Nacional de materials de base de Alnus glutinosa (L.) Gaertn., Juniperus oxicedrus L., Pinus nigra subsp. salzmannii (Dunl)a Franco., Populus tremula L., Quercus faginea Lam., Quercus ilex L., Quercus pyrenaica Willd., Quercus suber L., Sorbus aria Crantz. i Taxus baccata L. per a la producció dels materials forestals de reproducció identificats a Castella i Lleó.

Informació sobre el Materials de base per a la producció de material forestal de reproducció a la web del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya.