dissabte, 30 d’octubre de 2010

XXIX Edició del Catàleg comú de varietats d'espècies de plantes hortícoles

El DOUE C 294 A de 29 d'octubre de 2010 publica el XXIX Catàleg comú de varietats de plantes hortícoles.

Aquest catàleg, juntament amb de les espècies de plantes agrícoles, s'estableix sobre la base de la informació rebuda dels Estats membres i publicada en el Diari Oficial. Qualsevol varietat de la llista no pot estar subjecta a cap restricció de comercialització a la Comunitat.

Les varietats han de complir les normes relatives a distinció, homogeneïtat, estabilitat i, en el cas de les plantes agrícoles, el valor agronòmic, per poder ser incloses als llistats.

En el cas de les varietats d'espècies de plantes agrícoles, el seu valor agronòmic per al seu cultiu i utilització es basa en els rendiments, la resistència als organismes nocius, el comportament pel que fa als factors en l'entorn físic i les característiques de qualitat.

Més informació a la pàgina de Llavors i Planters de la Comissió Europea.