dilluns, 24 de març de 2014

Nous material de base per a producció de material de reproducció identificats (BOE 24.3.2014)

Resolució de 11 de març de 2014, de la Direcció General de Desenvolupament Rural i Política Forestal, per la que es publica la incorporació i baixa al Catàleg estatal de materials de base d'unitats d'admissió de diferents espècies forestals de la Comunitat de Castella i Lleó, per a la producció de materials forestals de reproducció identificats.

Podeu trobar més informació sobre producció de materials forestals a la pàgina de Control de Material Vegetal del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.