dimarts, 25 de març de 2014

Inscripció, cancel·lació, renovació i canvi de nom de varietats al Registre de Varietats Comercials (BOE 25.3.2014)

Orden AAA/469/2014, de 14 de marzo, por la que se dispone el cambio de denominación de variedades incluidas en el Registro de Variedades Comerciales.


Orden AAA/470/2014, de 14 de marzo, por la que se dispone la cancelación de la inscripción de diversas variedades de distintas especies en el Registro de Variedades Comerciales.


Orden AAA/471/2014, de 14 de marzo, por la que se dispone la inclusión de diversas variedades de distintas especies en el Registro de Variedades Comerciales.

Orden AAA/472/2014, de 14 de marzo, por la que se dispone la renovación de la inscripción de diversas variedades de distintas especies en el Registro de Variedades Comerciales.

Més informació a la pàgina del Registre de Varietats Comercials de l'Oficina Espanyola de Varietats Vegetals