dissabte, 1 d’octubre de 2011

Correcció d'errors de diferents Reglaments tècnics de control i certificació de llavors

El BOE de 27 de setembre va publicar les correccions d'errors dels reglaments tècnics de control i certificació de diferents grups d'espècies:
  • Ordre ARM/2552/2011, de 21 de setembre, de correcció d'errors de l'Ordre ARM/3368/2010, de 27 de setembre per la que s'aprova el Reglament tècnic de control i certificació de llavors de cereals.
  • Ordre ARM/2553/2011, de 21 de setembre, de correcció d'errors de l'Ordre ARM/3369/2010, de 27 de setembre per la que s'aprova el Reglament tècnic de control i certificació de llavors de panís.
  • Ordre ARM/2554/2011, de 21 de setembre, de correcció d'errors de l'Ordre ARM/3370/2010, de 27 de setembre per la que s'aprova el Reglament tècnic de control i certificació de llavors de plantes farratgeres.
  • Ordre ARM/2555/2011, de 21 de setembre, de correcció d'errors de l'Ordre ARM/3371/2010, de 27 de setembre per la que s'aprova el Reglament tècnic de control i certificació de llavors de plantes oleaginoses.
  • Ordre ARM/2556/2011, de 21 de setembre, de correcció d'errors de l'Ordre ARM/3372/2010, de 27 de setembre per la que s'aprova el Reglament tècnic de control i certificació de llavors de plantes tèxtils.
  • Ordre ARM/2557/2011, de 21 de setembre, de correcció d'errors de l'Ordre ARM/3374/2010, de 27 de setembre per la que s'aprova el Reglament tècnic de control i certificació de llavors de sorgo.
Senyalar que uns dels errors esmenats a tots els anteriors reglaments és que el format dels noms de les espècies en llatí ha de ser cursiva.

Els reglaments tècnics modificats es poden consultar a: Nous reglaments tècnics de control i certificació de llavors (30-12-2010)
Cap comentari: