diumenge, 5 de juny de 2011

Resolució sobre producció de materials forestals (BOE 2-6-2011)

Resolució de 25 de maig de 2011, de la Direcció General de Recursos Agrícoles i Ramaders del MARM, per la qual es publica l'actualizació del Catàleg espanyol de materials de base d'Andalucia de les espècies forestals: Alnus glutinosa (L.) Gaertn., Fraxinus angustifolia Vahl., Olea europaea Brot., Pinus pinea L., Quercus ilex L., per a la producció dels materials forestals de reproducció identificats.


Podeu trobar més informació sobre producció de materials forestals a la pàgina de Control de Material Vegetal del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.