dissabte, 28 de maig de 2011

La OEVV del MARM publica les APC de llavors a l'estat espanyol

Aquesta setmana un company de la Oficina Española de Variedades Vegetales (OEVV) del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM) ha fet saber que a la pàgina dels catàlegs nacional i europeu de l'OEVV es poden consultar les varietats de plantes agrícoles i hortícoles que tenen concedida una Autorització Provisional de Comercialització (APC).

Aquesta informació s'afegeix al link del NAKtuinbouw on s'informa de les APC holandeses, que fa uns anys representaven més del 80% de les APC de plantes hortícoles concedides a Europa i que en aquests moments desconec si aquest % es manté.

Les APC espanyoles es poden consultar a través d'un cercador. Es pot triar fer-ho pel nom de l'espècie (castellà o llatí),  pel nom de la varietat, o per des de la data de Registre. Un cop feta la cerca es pot descarregar un excel amb les dades. Comentar que si al camp "des de data de Registre" s'informa "1/1/1900", s'obtenen totes les APC (311) de totes les espècies (21). Aquest és el resultat a data 20110528.

Finalment indicar que a la pàgina dels catàlegs nacional i europeu també s'han afegit els suplements dels Catàlegs comuns de varietats d'espècies agrícoles i hortícoles.