dimecres, 9 de març de 2011

Resolució sobre producció de materials forestals (BOE 9-3-2011)

Resolució de 23 de febrer de 2011, de la Direcció General de Recursos Agrícoles i Ramaders del MARM, per la qual es publica l'actualizació del Catàleg espanyol de materials de base de les espècies forestals Abies alba Mill., Acer platanoides L., Alnus glutinosa (L.) Gaertn., Arbutus unedo L., Betula pendula Roth., Betula pubescens Ehrh., Castanea sativa Mill., Fagus sylvatica L., Fraxinus angustifolia Vahl., Fraxinus excelsior L., Ilex aquifolium L., Juniperus communis L., Juniperus oxicedrus L., Juniperus phoenicea L., Juniperus thurifera L., Pinus halepensis Mill., Pinus nigra subsp. salzmannii (Dunal) Franco., Pinus pinea L., Pinus sylvestris L., Pinus uncinata Mill., Populus alba L., Populus tremula L., Prunus avium L., Quercus canariensis Willd., Quercus coccifera L., Quercus faginea Lam., Quercus ilex L., Quercus petraea L., Quercus pubescens Willd., Quercus pyrenaica Willd., Quercus suber L., Sorbus aucuparia L., Tilia cordata Mill., Tilia platyphyllos Scop., per a la producció dels materials forestals de reproducció identificats a Catalunya.

Podeu trobar més informació sobre producció de materials forestals a la pàgina de Control de Material Vegetal del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.

Cap comentari: