dijous, 13 de gener de 2011

Resolució sobre producció de materials forestals (BOE 13-1-2011)

Resolució de 17 de desembre de 2010, de la Direcció General de Recursos Agrícoles i Ramaders del MARM, per la que es publica l'actualizació del Catàleg espanyol de materials de base de Arbutus unedo L., Juniperus communis L., Juniperus phoenicea L., Juniperus thutifera L., Quercus coccifera L. i Quercus ilex L. per a la producció dels materials forestals de reproducció identificats a Múrcia..

Resolució de 17 de desembre de 2010, de la Direcció General de Recursos Agrícoles i Ramaders del MARM, per la que es publica la retirada del Catàleg espanyol de materials de base de Pinus pinaster Ait. per a la producció de materials forestals de reproducció seleccionat a Astúries.

També hi ha informació sobre el Materials de base per a la producció de material forestal de reproducció a Catalunya, a la web del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya.