dijous, 30 de desembre de 2010

Nous Reglaments Tècnics de control i certificació de llavors

El BOE núm 317 de 30 de desembre publica els nous Reglaments Tècnics de control i certificació de llavors de diferents grups d'espècies (RT):

- RT de llavors de cereals: Ordre ARM/3368/2010
Triticum aestivum L. (blat tou); Triticum durum Desf (blat dur); Triticum spelta L. (espelta); Triticum turgidum L. (blat bojal); Hordeum vulgare L.(ordi); Avena nuda L. (?); Avena sativa L. (inclou Avena byzantina K. Koch) (civada i civada roja); Avena strigosa Schreb (?); Oryza sativa L. (arròs); Phalaris canariensis L. (escaiola); Secale cereale L. (sègol); xTriticosecale Wittm. ex A. Camus (triticale)

- RT de llavors de panís: Ordre ARM/3369/2010

Zea mays L. (panís, blat de moro), tant per producció de gra com de farratge, excepte el panís dolç i el panís per crispetes.


- RT de llavors de plantes farratgeresOrdre ARM/3370/2010

- RT de llavors de plantes oleaginoses: Ordre ARM/3371/2010
Arachis hypogaea L. (cacahuet); Brassica juncea (L.) Czern. (mostassa de la Xina); Brassica napus L. (partim) (colza); Brassica nigra (L.) W.D.J. Koch (mostassa negra); Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs (nabina.); Carthamus tinctorius L. (safranó); Glycine max (L) Merr (soia); Helianthus annuus L. (gira-sol); Linum usitatissimum L. (partim.) (lli); Papaver somniferum L. (cascall); Sinapis alba L. (mostassa)

- RT de llavors de plantes tèxtils: Ordre ARM/3373/2010
Cannabis sativa L. (cànem); Gossypium spp. (cotó); Linum usitatissimum L. (partim) (lli tèxtil)

- RT de llavors de llavors de melca: Ordre ARM/3374/2010
Sorghum bicolor (L); Sorghum sudanense (Piper) Staff; Híbrids de Sorghum bicolor i Sorghum sudanense