dilluns, 16 d’agost de 2010

Modificació dels annexes II i III del reglament de protecció de les obtencions vegetals

El BOE del 6 d'agost de 2010 publica l'Ordre ARM/2152/2010, de 29 de juliol, per la que es modifiquen els annexos II i III del Reglament de protecció de les obtencions vegetals, aprovat pel Reial Decret 1261/2005, de 21 d'octubre.

A l'annex II s'afegeixen les següents noves espècies: Moreu Alverjón (Vicia narbonensis L.), Col-i-nap Colinabo (Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb.), Híbrids interespecífics del gènere Lycopersicom., Nap Nabo (Brassica napus L.), Fortunela (totes les espècies) i els seus híbrids, Híbrids interespecífics del gènere Citrus, Figuera Higuera (Ficus carica), totes les espècies cultivades del gènere Vitis, així com els seus híbrids interespecifics i intervarietals.

A l'annex III s'afegeix una nova adreça per al lliurement de material vegetal: Junta de Extremadura. Centro de Investigación de la Finca de la Orden y Valdesequeda.

Cap comentari: