dilluns, 16 d’agost de 2010

Inscripció de varietats al Registre de Varietats Comercials espanyol (2-8-2010)

El BOE del 2 d'agost de 2010, ha publicat 2 ordres relatives al Registre de Varietats Comercials:

Ordre ARM/2113/2010, de 21 de juliol, per la qual es disposa la inscripció de diferents varietats en el Registre de Varietats Comercials, de les espècies:
ordi Hordeum vulgare L.: 1 varietat
enciam Lactuca sativa L.: 4 varietats
panís Zea mays L.: 1 varietat OGM (Lesaka YG)
presseguer Prunus persica L.: 2 varietats
meló Cucumis melo L.: 8 varietats
pebrot Capsicum annuum L.: 10 varietats

En total han estat 26 varietats, totes d'inscripció definitiva.


Ordre ARM/2112/2010, de 21 de juliol, per la que es disposa el canvi de denominació de 3 varietats de cotó (Gossipium sp.) i una varietat de blat tou (Triticum aestivum), incloses en el Registre de Varietats Comercials.
- Ordre ARM/1809/2010, de 23 de juny, per la que es disposa la concesió de títols d'obtenció vegetal en el Registre de Varietats Protegides: