diumenge, 29 de novembre de 2009

Informes recents del GNIS: Comerç exterior de llavors i Percepció del sector de les llavors per la societat

Interessant els dos darrers treballs que ha publicat el GNIS sobre el sector de les llavors:

- Comerç exterior de llavors 2008/2009, on es fa un balanç positiu de les exportacions de llavors a França, que situen aquest sector com el segon del món. Del valor total de les exportacions (898M€), el 74% corresponen a panís (373M€), horta (180M€) i oleaginoses (111M€). Les empreses franceses centren les seves exportacions a la Unió Europea, intensifiquen les seves exportacions a l'Àfrica subsahariana i les incrementen a Àsia, on semblen trobar un nou mercat per les oleaginoses.

- Estudi de la percepció del sector de les llavors per la societat. En un contexte social en plena evolució, el GNIS ha volgut copsar l'opinió del gran públic sobre el sector de les llavors i la seva percepció de les qüestions relacionades amb l'agricultura sostenible i l'alimentació.

Hi ha algun treball similar a Catalunya i/o Espanya?

--- /// --- /// --- /// --- /// --- /// --- /// --- /// --- /// --- /// ---

Interesante los dos últimos trabajos que ha publicado el GNIS sobre el sector de las semillas:

- Comercio exterior de semillas 2008/2009, donde se hace un balance positivo de las exportaciones de semillas en Francia, que sitúan a este sector como el segundo del mundo. Del valor total de las exportaciones (898M €), el 74% corresponden a maíz (373M €), huerta (180M €) y oleaginosas (111M €). Las empresas francesas centran sus exportaciones a la Unión Europea, intensifican sus exportaciones en el África subsahariana y las incrementan en Asia, donde parecen encontrar un nuevo mercado para las oleaginosas.

- Estudio de la percepción del sector de las semillas para la sociedad. En un contexto social en plena evolución, el GNIS ha querido captar la opinión del gran público sobre el sector de las semillas y su percepción de las cuestiones relacionadas con la agricultura sostenible y la alimentación.


¿Hay algun trabajo similar en Catalunya y/o España?