dilluns, 30 de novembre de 2009

Canvi de denominació de varietats inscrites al Registre de Varietats Comercials espanyol (BOE 30-11-2009)

El BOE del 30 de novembre de 2009 ha publicat l'Ordre ARM/3219/2009, de 17 de novembre, per la qual es disposa el canvi de denominació de varietats incloses al Registre de Varietats Comercials.

Aquestes varietats són:
- Girasol (Helianthus annuus L.) NX54149, pasa a denominar-se Bosfora.
- Girasol (Helianthus annuus L.) NX64005, pasa a denominar-se Tristán.
- Tomàquet (Lycopersicon esculentum Mill.) Antillas RZ, pasa a denominar-se Antillas.
- Blat dur (Triticum durum Desf.) Krucialle, pasa a denominar-se Crucial.