divendres, 27 de juny de 2008

Jornada tècnica sobre varietats tradicionals o de conservació

A Catalunya hi ha un interès creixent per a la producció de llavors d'espècies agrícoles i hortícoles de varietats tradicionals o de conservació.

El Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural, de la Generalitat de Catalunya, amb la col·laboració de la Oficina Española de Variedades Vegetales del MARM de Madrid, organitzen la Jornada tècnica sobre varietats tradicionals o de conservació, el proper dia 14 de juliol, a l'Escola de Capacitació Agrària de Tàrrega.

Aprofitant la publicació de la Directiva 2008/62/CE, la Jornada es proposa explicar quin ha de ser el procediment a seguir per inscriure al Registre les varietats tradicionals o de conservació. També s'exposaran els requisits per a la seva producció.

Per fer la Jornada més profitosa, el ponent donarà resposta a totes aquelles qüestions/dubtes que sobre el tema, prèviament s'hagin fet arribar al Servei de Producció Agrícola (abans del 8 de juliol).

PROGRAMA:
10:30 Recepció dels assitents
11:00 Presentació de la Jornada
11:00 Taula rodona:
- ponent: Sr. José Francisco García Quintana, Cap del Registre de Varietats Vegetals. OEVV.
- moderador: Sr. Joan Cercós, Cap de la Unitat de Control de Material Vegetal
14:30 Lectura de les conclusions

Inscripcions:
Laboratori de Llavors
Av. Rovira Roure, 191, 1a. planta
25198 LLEIDA
Tel: 973 249 904/908
telias@gencat.cat

També informem que el vintinovè número del Dossier Tècnic que edita el DAR, està dedicat a la mongeta del ganxet, i especialment enfocat als aspectes com condicions i tècniques de cultiu, malalties que l'afecten i les recomanacions per a millorar-ne la comercialització. Aquest número és el primer de la sèrie en què es donarà a conèixer les diferents varietats tradicionals d’interès agroalimentari catalanes.