dissabte, 7 de setembre de 2019

Llista de varietats de fruiters que disposen de Títol d'Obtenció Vegetal (TOV) a Europa o Espanya (7.09.2019)

Ja teniu disponible el darrer llistat Proteccions TOV_2019_4 de varietats de fruiters que disposen de protecció europea o espanyola.

També podeu consultar el llistat de sol·licituds Proteccions TOV_2019_4

Estan actualitzats amb el butlletí de l’Oficina Comunitària de Varietats Vegetals (OCVV) 4/2019 de 15/8/2019 i el butlletí de l’Oficina Espanyola de Varietats Vegetals (OEVV) 4-2019 de 14/8/2019.

Els llistats anteriors estan accessibles a Slideshare i a Scribd (en español).

Arxiu de dades dels  Títols /  Arxiu de dades de les Sol·licituds.  

Webinar - Legal proceedings at the CPVO
This webinar recorded at the EUIPO Academy in February 2019 and featuring Anne Gardener, CPVO's Board of Appeal Registrar, covers legal proceedings before the CPVO.


Imatge: Codonys, de @bfarriol