dissabte, 9 de març de 2019

Llista de varietats de fruiters que disposen de Títol d'Obtenció Vegetal (TOV) a Europa o Espanya (09.03.2019)

Llimoner - foto @cfolch
Ja teniu disponible el darrer llistat Proteccions TOV_2019_1 de varietats de fruiters que disposen de protecció europea o espanyola.
També podeu consultar el llistat de sol·licituds Proteccions TOV_2019_1.
Estan actualitzats amb el butlletí de l’Oficina Comunitària de Varietats Vegetals (OCVV) 1/2019 de 15/2/2019 i el butlletí de l’Oficina Espanyola de Varietats Vegetals (OEVV) 1-2019 de 27/2/2019. Els llistats anteriors estan accessibles a Slideshare i a Scribd (en español). Arxiu de dades dels Títols / Arxiu de dades de les Sol·licituds.