dilluns, 25 de juny de 2018

Llista de varietats de fruiters que disposen de Títol d'Obtenció Vegetal (TOV) a Europa o Espanya (26.6.2018)

Préssec ROMEA - foto @cfolch
Ja teniu disponible el darrer llistat Proteccions TOV_2018_3 de varietats de fruiters que disposen de protecció europea o espanyola.
També podeu consultar el llistat de sol·licituds Proteccions TOV_2018_3.
Estan actualitzats amb el butlletí de la OCVV 3/2018 de 15/6/2018.
Els llistats anteriors estan accessibles a Slideshare i a Scribd (en español).
Arxiu de dades dels Títols / Arxiu de dades de les Sol·licituds