dimarts, 28 de juny de 2016

Productes fitosanitaris per jardineria

Un del reptes de les Administracions Públiques és posar a disposició dels ciutadans la informació que genera amb la seva activitat administrativa i que legalment es pot fer pública.

Aquest repte requereix:
  • Tenir la informació convenientment digitalitzada i arxivada
  • Posar de manera adequada la informació al ciutadà.

La informació de quins productes fitosanitaris estan autoritzats per lluitar contra les plagues i malalties dels vegetals està disponible al web del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA).

S’indica en aquest web del MAGRAMA, que “ha estat dissenyat per cobrir les necessitats d’informació de tots els sectors involucrats a l’entorn dels Productes Fitosanitaris: fabricants, comercialitzadors, usuaris i aplicadors”.

Consta de 5 apartats que permeten obtenir informació sobre els productes fitosanitaris autoritzats a Espanya, substàncies actives homologades per a la seva fabricació, instruccions per al registre de productes fitosanitaris i límits màxims de residus en productes vegetals i documents sobre el reconeixement oficial d’assajos.

La reglamentació actual de l’ús sostenible de productes fitosanitaris és molt complexa i afecta tant a la seva utilització com a la seva comercialització.

Els productes autoritzats en l’àmbit de Jardineria Exterior Domèstica, els pot utilitzar qualsevol persona pel tractament de jardins, balcons, terrasses i horts familiars.
Aquests productes es poden adquirir no només en establiments inscrits en el Registro Oficial de Productores y Operadores de medios de defensa fitosanitaria (ROPO), sinó també en centres de jardineria, drogueries o grans superfícies.
Els productes autoritzats en l’àmbit de Parcs i Jardins solament els poden utilitzar aplicadors professionals que disposin del carnet d’aplicador corresponent. Només es poden adquirir en establiments autoritzats que estiguin inscrits en el Registre oficial de productors i operadors de mitjans de defensa fitosanitària (ROPO), que en el moment de la compra exigiran el carnet d’aplicador.

Il·lustració Ida Bohatta
Membres de la secció de Jardineria i Paisatgisme de la ICEA fa temps que volien  aprofitar la informació digitalitzada i arxivada al web del MAGRAMA i posar-la de manera adequada al ciutadà per facilitar la consulta de quin producte es pot utilitzar per combatre les plagues i malalties que més afecten les plantes dels jardins. Volien que qualsevol persona aficionada als jardins poguéssin saber amb facilitat amb que podien comptar per lluitar contra una plaga o malaltia del seu jardí.

Per això, a partir de la informació publicada pel MAGRAMA han creat una base de dades per generar els llistats de productes fitosanitaris autoritzats pels àmbits de Jardineria Exterior Domèstica i de Parcs i Jardins.

Aquests llistats, en format pdf, són accessibles al web de la ICEA, i permeten consultar per vegetals i plaga o malaltia, quin producte fitosanitari es pot utilitzar, a la vegada que es pot accedir a la fitxa tècnica del producte que té publicada el MAGRAMA al seu web, on hi ha tota la informació disponible per la utilització correcte del producte.

Els llistats s’actualitzen cada vegada que el MAGRAMA renova la informació al seu web, que normalment és un cop al mes.