diumenge, 20 de juliol de 2014

Modificat el reglament general del registre espanyol de varietats comercials

El BOE ha publicat el 19 de juliol de 2014 el Reial decret 626/2014, de 18 de juliol, pel que es modifica el Reglament general del registre de varietats comercials aprovat pel Reial decret 170/2011, de l'11 de febrer.

Mercat de Triana (Sevilla) - Foto @cfolch
Es modifiquen els següents aspectes:
  • la codificació de les normes referents al registre de varietats comercials i als registres d’inscripció de diferents grups d’espècies.
  • actualització de  les Comisions estatals d’avaluació de varietats
  • degut a les modificacions introduïdes d’excepcions per l’aceptació de races i varietats autòctones de plantes hortícoles que s’hagin cultivat tradicionalment en localitats i regions concretes i es vegin amenaçades per l’ erosió genètica, i de varietats vegetals sense valor intrínsec per a la producció de cultius comercials, però desarrollades per al cultiu en condicions determinades, així com per a la comercialització de llavors de dites races i varietats autòctones, s’estableixen els caràcters que els exámens han d’analitzar com a mínim i les condicions mínimes per a examinar determinades varietats d’espècies de plantes agrícoles i hortícoles.
  • s’incorpora la Directiva d’execució 2013/57/UE, de la Comissió, de 20 de novembre de 2013 (indicacions del codi del protocol OCVV a utilitzar pels exàmens).

Legislació catalana i espanyola sobre llavors i planters (versió en català  -  versió en castellà)