diumenge, 9 de febrer de 2014

Nous material de base per a producció de material de reproducció qualifitats i identificats (BOE 7.2.2014)

Resolució de 27 de gener de 2014, de la Direcció General de Desenvolupament Rural i Política Forestal, per la que es publica la incorporació al Catàleg estatal de materials de base d'unitats d'admissió tipus clons de l'espècie forestal Ulmus minor Mill. de la Comunitat de Madrid, per a la producció de materials forestals de reproducció qualificats.

Resolució de 27 de gener de 2014, de la Direcció General de Desenvolupament Rural i Política Forestal, per la que es publica la incorporació al Catàleg estatal de materials de base d'unitats d'admissió tipus clons de l'espècie forestal Juglans regia L. del País Valencià, per a la producció de materials forestals de reproducció qualificats.

Resolució de 27 de gener de 2014, de la Direcció General de Desenvolupament Rural i Política Forestal, per la que es publica la incorporació i baixa al Catàleg estatal de materials de base d'unitats d'admissió de l'espècie forestal Quercus ilex L. de la Comunitats d'Aragó, per a la producció de materials forestals de reproducció identificats.

Cap comentari: