dilluns, 14 de gener de 2013

Nova edició del Catàleg comú de varietats


El Diari Oficial de la Unió Europea C 341 A de 9 de novembre de 2012 va publicar la trenta-unena (XXXI) edició integra del Catàleg comú de varietats d'espècies de plantes hortícoles.

El Diari Oficial de la Unió Europea C 402 A de 29 de desembre de 2012 va publicar la trenta-unena (XXXI) edició integra del Catàleg comú de varietats d'espècies de plantes agrícoles.

Recordeu que aquesta informació també es pot consultar a la pàgina Plant variety database de la Comissió Europea.