diumenge, 22 de gener de 2012

Materials forestals de reproducció qualificats (BOE 21.1.2012)

Correcció d'errades de la Resolució de 12 de desembre de 2011, de la Dirección General de Medio Natural y Política Forestal, per la que es publica la incorporació i retirada del Catàleg espanyol de materials de base d' unitats d'admisió de Catalunya de diverses espècies forestals (Juglans regia L., Juglans nigra L., Híbrids artificials de <Juglans spp.>) per a la producció de materials forestals de reproducció qualificats.

Resolució de 12 de desembre de 2011