dijous, 24 de novembre de 2011

Jornada sobre les innovacions a l'agricultura de Catalunya dels darrers 100 anys

El passat onze de l'onze de l'onze, la Institució Catalana d'Estudis Agraris (ICEA) va organitzar una Jornada per commemorar els 100 anys de la Societat Catalana de Biologia de l'Institut d'Estudis Catalans (IEC). La Jornada va consistir en diverses ponències relacionades amb les innovacions del món agrari català dels darrers 100 anys. Està previst que en els propers mesos la ICEA publiqui el recull de totes les ponències.

Vaig tenir l'oportunitat de presentar, amb la col·labració de la Creu Bellera i el suport dels companys que en els darrers 30 anys han treballat al Departament d'Agricultura el tema de les llavors i planters, una ponència sobre els fets més destacats de la producció de llavors i planters a Catalunya dels darrers 100 anys.

In memoriam
Aquest post està dedicat a la memòria del Josep Canela i Solé (1934-2011), de cal Corona de Barbens, que va morir el 10 de novembre de 2011. Guardaré un gran record de la seva persona, profundament cristià, pel seu bon caràcter, que s'interessava pels seus amics i companys, i que sempre volia compartir les seves iniciatives i innovacions. Recordar que juntament amb altres 2 socis de PLAVISE va ser el fundador de CERTIPLANT, primer planter de Catalunya que va voler certificar tota la seva producció de planters de fruiters. Descansi en pau.