dilluns, 31 d’octubre de 2011

Resolució sobre producció de materials forestals (BOE 25-10-2011)

Resolució de 13 d'octubre de 2011, de la Direcció General de Medi Natural i Política Forestal, per la que es publica l'actualizació del Catàleg espanyol de materials de base del País Basc de diverses espècies forestals per a la producció dels materials forestals de reproducció identificatss, seleccionats, qualificats i controlats.

Podeu trobar més informació sobre producció de materials forestals a la pàgina de Control de Material Vegetal del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.