dijous, 1 de setembre de 2011

Publicat el butlletí de registre de varietats protegides 4/2011 de l'OEVV

Avui he vist que l'Oficina Espanyola de Varietats Vegetals espanyola (OEVV) ha publicat al web el butlletí 4/2011 de 25/8/2011 del Registre de Varietats Vegetals.

En el BOE de 6 de juliol es van publicar les Ordres següents:
  • Ordre ARM/1870/2011, de 20 de juny, per la que es disposa la concessió de títols d'obtenció vegetal en el Registre de Varietats Protegides. 
  • Ordre ARM/1871/2011, de 20 de juny, per la que es disposa l'extinció del dret de l'obtentor de títols d'obtenció vegetal en el Registre de Varietats Protegides.
  • Ordre ARM/1872/2011, de 20 de juny, per la que es disposa l'extinció del dret de l'obtentor de títols d'obtenció vegetal en el Registre de Varietats Protegides.