dimecres, 22 de juny de 2011

Resolució sobre producció de materials forestals (BOE 22-6-2011)

Resolució de 9 de juny de 2011, de la Direcció General de Recursos Agrícoles i Ramaders del MARM, per la qual es publica l'actualizació del Catàleg espanyol de materials de base d'Astúries de les espècies forestals: Arbutus unedo L., Betula pubescens Ehrh., Castanea sativa Mill., Fraxinus angustifolia Vahl., Ilex aquifolium L., Olea europaea Brot., Quercus ilex L., Quercus pyrenaica Willd., Quercus suber L., Sorbus aucuparia L., Taxus baccata L.,  per a la producció dels materials forestals de reproducció identificats i de l'espècie Pseudotsuga menzieisii (Mirb.) Franco per a la producció dels materials forestals de reproducció seleccionats.

Podeu trobar més informació sobre producció de materials forestals a la pàgina de Control de Material Vegetal del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.

Cap comentari: