diumenge, 17 d’abril de 2011

Resolució sobre producció de materials forestals (BOE 15-4-2011)

Resolució de 5 d'abril de 2011, de la Direcció General de Recursos Agrícoles i Ramaders del MARM, per la qual es publica l'actualizació del Catàleg espanyol de materials de base d'Andalucia. 

S'inscriuen materials de base de Quercus suber L., per a la producció dels materials forestals de reproducció seleccionats. 

Es dona de baixa material de base de Quercus suber L., per a la producció dels materials forestals de reproducció seleccionats.