dijous, 28 d’abril de 2011

Actualitzacions al Registre de Varietats Comercials espanyol (28-4-2011)

El BOE de 28 d'abril de 2011, publica una Ordre relativa a la inscripció de varietats al Registre de Varietats Comercials:

Ordre ARM/1066/2011, de 19 d'abril, per la que es disposa la inscripció de diverses varietats de distintes espècies al Registre de Varietats Comercials: Maduixa (Sabrina), Meló (9), Cogombre (2), Pebrot (5).

Més informació a la pàgina web de l'Oficina Espanyola de Varietats Vegetals (OEVV).

Recull de la legislació espanyola sobre llavors i planters, versió en castellà: www.bit.ly/leg_semillas