dimarts, 15 de febrer de 2011

Nou reglament general del registre de varietats comercials

El dissabte 12 de febrer el BOE ha publicat el Reial Decret 170/2011, d'11 de febrer, on s'aprova el nou reglament general del registre de varietats comercials i també la modificació del reglament general tècnic de control i certificació de llavors i planters.

El nou reglament del registre de varietats comercials estableix el procediment administratiu de la inscripció de varietats tenint en compte el registre de varietats protegides, el registre de conservadors i sobre varietats de conservació.

Té en compte el que recullen les directives dels catàlegs europeus de varietats de plantes d'espècies agrícoles i hortícoles, pels que fa als exàmens tècnics i les exempcions per les varietats loccals tant per la inscripció com per la seva comercialització.

Incorpora l'obligació d'identificació i de registre de les varietats de fruiters i vinya, amb el corresponent protocol d'exàmen, per la seva producció i comercialització.

Té en compte les modificacions sobre reglamentació alimentària pels que fa als OGM, que han d'estar autoritzats segons aquella normativa.

Finalment incorpora les normes per a la producció i comercialització de varietats de plantes hortícoles locals i tradicionals.

Com a novetat incorpora a la disposició adicional única la tramitació electrònica, que diu:
"Los interesados podrán tramitar los procedimientos que deriven de esta norma por vía electrónica. Las administraciones públicas proveerán que se habiliten los medios necesarios para hacer efectiva esta vía, teniendo en cuenta las competencias de tramitación establecidas en el artículo 13 de la Ley 30/2006, en lo relativo al estudio formal de las solicitudes de inscripción en el Registro de Variedades Comerciales".


Són 66 pàgines de nova reglamentació que cal estudiar i veure com es fa efectiva la seva aplicació.

Hi ha una pàgina al Facebook per si volem comentar aquesta disposició.

Cap comentari: