dissabte, 11 de desembre de 2010

Modificació del RT de control i certificació de llavors hortícoles (BOE 11-12-2010)

El BOE del 11 de desembre de 2010 publica l'Ordre ARM/3187/2010, de 3 de desembre, per la qual es modifica el Reglament tècnic de control i certificació de llavors de plantes hortícoles.

Aquestes modificacions afecten al tamany dels lots, de llavors de mongeta (Phaseolus vulgaris), pèsol (Pisum sativum) i fava (Vicia faba), que abans eren de 25 tonelades, i a partir d'ara seran 30 tonelades.

També s'afegeix a l'annexe II:
"Per a les varietats de Zea mays (panís dolç de tipus superdolç), la capacitat germinativa mínima exigida es redueix al 80% de llavors pures. A l'etiqueta oficial o l'etiqueta del proveïdor, si escau, haurà de figurar el text "facultat germinativa mínima del 80%".