dijous, 25 de novembre de 2010

Ordre sobre producció de materials forestals a Catalunya (DOGC 25-11-2010)

Ordre AAR/544/2010, de 17 de novembre, per la qual s’autoritza i es dóna publicitat a tot el material de base amb autorització vigent per a la producció de materials forestals de reproducció de categoria qualificada a Catalunya.

Podeu trobar més informació sobre producció de materials forestals a la pàgina de Control de Material Vegetal del Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural.