dimarts, 6 de juliol de 2010

Novetats sobre protecció de varietats vegetals publicades al BOE del 6.7.2010

El BOE del 6 de juliol de 2010 publica 3 ordres relatives a títols de varietats protegides:

Ordre ARM/1809/2010, de 23 de juny, per la que es disposa la concesió de títols d'obtenció vegetal en el Registre de Varietats Protegides:

Civada
Avena sativa L.
 Edelprinz 002485 fins a 31-12-2035 Saatzucht Edelhof

Mongeta mata alta
Phaseolus vulgaris L.
 BTD01 002486 fins a 31-12-2035 Rocalba, S.A.

Mandariner
Citrus reticulata blanco
 Nulessin 002487 fins a 31-12-2040 Ivia

Pomera
Malus domestica. Bark
 Golden Paradis 002488 fins a 31-12-2040 Universitat de Lleida

Presseguer
Prunus persica (L.)
 African Summer Sun 002489 fins a 31-12-2040 Arc Infruitec-Nietvoorbij
 Algote 1 002490 fins a 31-12-2040 Eurodifusión Plant, S.L.
 Brakay 002491 fins a 31-12-2040 Seleccion Plantas Sevilla
 Brareg 002492 fins a 31-12-2040 Seleccion Plantas Sevilla
 Fuertes 002493 fins a 31-12-2040 C.Técnica y Viveros, S.L.
 Isfroplat 3 002494 fins a 31-12-2040 Inst.Sperim.Frutticoltura UFO 3
 Isfroplat 4 002495 fins a 31-12-2040 Inst.Sperim.Frutticoltura UFO 4
 Western Cling 002496 fins a 31-12-2040 Arc Infruitec-Nietvoorbij

Patata
Solanum tuberosum L.
 Harana 002497 fins a 31-12-2035 Neiker
 Leire 002498 fins a 31-12-2035 Neiker
 Mirari 002499 fins a 31-12-2035 Neiker

Blat dur
Triticum durum Desf.
 Licinius 002500 fins a 31-12-2035 Genética y Gestión, S.L.


Ordre ARM/1810/2010, de 23 de juny, per la que es disposa l'extinció del dret de l'obtentor de títol d'obtenció vegetal en el Registre de Varietats Protegides per falta de pagament de les taxes de manteniment.

Cotó Gossypium L.: Linda
Maduixa
Fragaria L.: Pacuatrocinco
Blat dur
Triticum durum Desf.: Brindur, Cosmodur i Epidur
Veça
Vicia sativa L.: Albaflor


Ordre ARM/1811/2010, de 23 de juny, per la que es disposa l'extinció del dret de l'obtentor de títol d'obtención vegetal en el Registre de Varietats Protegides:

Cotó
 Gossypium L.: Armadura, Leonidas, Sara, Tauro i Venus
Ordi
 Hordeum vulgare L.: Ori i Rebelle
Clavell
 Dianthus caryophyllus L.: Lonnesy
Maduixa
 Fragaria L.: Cisco i Pedrone
Girasol
 Helianthus annuus L.: FR827
Pèsol proteaginòs
 Pisum Sativum L.(partim: Esla
Panís
 Zea mays L.: BJFB556
Mandariner
 Citrus reticulata blanco: Clemenrubi
Presseguer
 Prunus persica (L.): Monec
Patata
 Solanum tuberosum L.: Atlas, Bimonda, Calgary, Novita, Van Gogh i Vital
Roser
 Rosa L.: Delego, Delstrobla, Hiltrap, Kriblane i Melbico
Blat dur
 Triticum durum Desf.: Ariesol i Santadur

Cap comentari: