dijous, 6 de maig de 2010

Modificat el RT de control i certificació de llavors de plantes farratgeres

El BOE de 5 de maig de 2010 ha publicat l'Ordre ARM/1143/2010, de 29 d'abril, prr la qual es modifica el Reglament tècnic de control i certificació de llavors de plantes farratgeres.
S'inclouen les espècies Poa pratensis L. i Trifolium alexandrinum L.

----------

El BOE de 5 de mayo de 2010 ha publicado la Orden ARM/1143/2010, de 29 de abril, por la que se modifica el Reglamento técnico de control y certificación de semillas de plantas forrajeras.
Se incluyen las especies Poa pratensis L. y Trifolium alexandrinum L.

----------
Referències a: Directiva 2008/124/CE i Llei 30/2006