dilluns, 30 de novembre de 2009

Desestimació de la sol·licitud d'inscripció al Registre de Varietats Comercials espanyol (BOE 30-11-2009)

El BOE del 30 de novembre de 2009 ha publicat l'Ordre ARM/3221/2009, de 17 de novembre, por la qual es disposa la desestimació de les sol·licituds d'inscripció de determinades varietats en el Registro de Variedades Comerciales, de les espècies:
- civada Avena sativa L. (1),
- ordi Hordeum vulgare L. (1),
- col-i-flor Brassica oleracea L. (2),
- mongeta enfiladissa Phaseolus vulgaris L. (1),
- enciam Lactuca sativa L.(1),
- panís Zea mays L.(2).