dijous, 3 de maig de 2007

Dossier tècnic sobre cítrics


El nº 20 del Dossier Tècnic que publica el DAR exposa la situació actual del sector citrícola a Catalunya i la seva evolució en els últims anys.

Els temes que tracta són:

1 - La citricultura a Catalunya. Evolució i situació actual.
2 - Programa de producció, control i certificació de planters de cítrics. Títols d'obtenció vegetal.

3 - Disseny de la plantació.

4 - Maneig de la coberta vegetal en camps de cítrics.

5 - L’entrevista a Josep Maria Esteller, productor de cítrics de la zona d'Alcanar (Montsià).

El nº 20 del Dossier Tècnic que publica el DAR, expone la situación actual del sector citrícola en Catalunya y su evolución en los últimos años.