diumenge, 1 d’abril de 2007

Varietats de fruiters amb Títol d'Obtenció Vegetal

A RuralCat s'han actualitzat els llistats de les varietats de fruiters que disposen o tenen sol·licitat el Títol d'Obtenció Vegetal a Europa o a l'estat espanyol.

En RuralCat se han actualizado los listados de las variedades de frutales que disponen o han solicitado el Título de Obtención Vegetal en Europa o en España.