dijous, 3 de desembre de 2009

Directiva 2009/145/CE, sobre comercialització de llavors hortícoles de varietats autòctones

En el DOUE del dia 27 de novembre de 2009 s'ha publicat la Directiva 2009/145/CE de la Comissió de 26 de novembre de 2009, per la qual s'estableixen determinades excepcions per l'acceptació de varietats autòctones d'espècies hortícoles que tradicionalment s'hagin cultivat en localitats i regions concretes, i estiguin amenaçades per l'erosió genètica, i de varietats vegetals sense valor per a la producció de cultius comercials, però aptes per al cultiu en condicions determinades, així com per a la comercialització de llavors d'aquestes varietats autòctones.

La Directiva consta de:
Capítol 1 - Objecte i definicions
Capítol 2.1 - Varietats de conservació. Requisits d'acceptació i definició de "regió d'origen".
Capítol 2.2 - Producció i comercialització de llavors de varietats de conservació.
Capítol 3.1 - Varietats desarrollades per unes condicions determinades. Requisits d'acceptació.
Capítol 3.2 - Comercialització de llavors de varietats desarrollades per unes condicions determinades.
Capítol 4 - Disposicions generals i finals
Annexe 1 - Restriccione quantitativws per a la comercialització de les llavors de varietats de conservació (entre 10 i 40 ha segons espècie per estat)
Annexe 2 - Pes net màxim per envàs, segons el que disposa l'article 28 (entre 250 i 5 grams segons espècie)

Cap comentari: