dissabte, 17 d’octubre de 2020

Llista de varietats de fruiters que disposen de Títol d'Obtenció Vegetal (TOV) a Europa o Espanya (17.10.2020)

Ja teniu disponible el darrer llistat Proteccions TOV_2020_5 de varietats de fruiters que disposen de protecció europea o espanyola.

També podeu consultar el llistat de sol·licituds Proteccions TOV_2020_5.

Estan actualitzats amb el butlletí de l’Oficina Comunitària de Varietats Vegetals (OCVV) 5/2020 de 15/10/2020. 

Els llistats anteriors estan accessibles a Slideshare i a Scribd (en español).


Notícies:

  • CPVO: Administrative Council elects new Chair and Deputy Chair for the period 2020 – 2023 enllaç

  • CPVO: New publication: CPVO case-law Volume II 2015 -2020 enllaç

diumenge, 23 d’agost de 2020

Llista de varietats de fruiters que disposen de Títol d'Obtenció Vegetal (TOV) a Europa o Espanya (23.8.2020)

Ja teniu disponible el darrer llistat Proteccions TOV_2020_4 de varietats de fruiters que disposen de protecció europea o espanyola.

També podeu consultar el llistat de sol·licituds Proteccions TOV_2020_4.

Estan actualitzats amb el butlletí de l’Oficina Comunitària de Varietats Vegetals (OCVV) 4/2020 de 15/8/2020 i el BOE núm. 199 de 22/7/2020. 

Els llistats anteriors estan accessibles a Slideshare i a Scribd (en español).

Arxiu de dades dels  Títols /  Arxiu de dades de les Sol·licituds.  

Notícies:dimarts, 7 de juliol de 2020

Llista de varietats de fruiters que disposen de Títol d'Obtenció Vegetal (TOV) a Europa o Espanya (7.7.2020)

Ja teniu disponible el darrer llistat Proteccions TOV_2020_3 de varietats de fruiters que disposen de protecció europea o espanyola.

També podeu consultar el llistat de sol·licituds Proteccions TOV_2020_3.

Estan actualitzats amb el butlletí de l’Oficina Comunitària de Varietats Vegetals (OCVV) 3/2020 de 15/6/2020 i el butlletí de l'Oficina Espanyola de Varietats Vegetals (OEVV) 3-2020 de 25/6/2020. 

Els llistats anteriors estan accessibles a Slideshare i a Scribd (en español)Notícies:


“La senda del azar”, reportatge de la història del conreu superintensiu de l’olivera a través dels seus protagonistes. Segona projecció 23 juliol 2020 https://bit.ly/31Qwx3d


Modificació del Reglamento técnico de control y certificación de plantas de vivero de frutales. (BOE 27/5/2020) https://www.boe.es/eli/es/rd/1995/06/09/929/con 


Webinars CPVO: https://cpvo.europa.eu/en/news-and-events/webinars


In memoriam: Floyd Zaiger https://en.wikipedia.org/wiki/Floyd_Zaiger 


Imatge: BIG TOP Zaitabo. Obtenció Floyd Zaiger. Foto: Viveros Ebro


divendres, 8 de maig de 2020

Llista de varietats de fruiters que disposen de Títol d'Obtenció Vegetal (TOV) a Europa o Espanya (8.5.2020)

Ja teniu disponible el darrer llistat Proteccions TOV_2020_2 de varietats de fruiters que disposen de protecció europea o espanyola. 

També podeu consultar el llistat de sol·licituds Proteccions TOV_2020_2

Estan actualitzats amb el butlletí de l’Oficina Comunitària de Varietats Vegetals (OCVV) 2/2020 de 15/4/2020 i els butlletins 1-2020 de 26/2/2020 i 2-2020 de 27/4/2020.

Els llistats anteriors estan accessibles a Slideshare i a Scribd (en español).

Arxiu de dades dels  Títols /  Arxiu de dades de les Sol·licituds.  

CPVO: Newsletter #18 Winter 2019-2020

Foto: Flors de perera. P. Chomé.

diumenge, 8 de març de 2020

Llista de varietats de fruiters que disposen de Títol d'Obtenció Vegetal (TOV) a Europa o Espanya (8.3.2020)

CPVO 1995-2020 in numbers
Ja teniu disponible el darrer llistat Proteccions TOV_2020_1 de varietats de fruiters que disposen de protecció europea o espanyola.
També podeu consultar el llistat de sol·licituds Proteccions TOV_2020_1.
Estan actualitzats amb el butlletí de l’Oficina Comunitària de Varietats Vegetals (OCVV) 1/2020 de 15/2/2020 i el BOE núm. 22 de 25/1/2020. 
Els llistats anteriors estan accessibles a Slideshare i a Scribd (en español).
Arxiu de dades, en format .xls, dels  Títols /  Arxiu de dades, en format .xls, de les Sol·licituds.  

L’Oficina Comunitària de Varietats Vegetals, amb seu a Angers (França), celebra aquest any els seus vint-i-cinc anys de creació. FELICITATS per la feina feta i una salutació especial al qui fou el seu vicepresident durant deu anys, en José M. Elena.