diumenge, 2 novembre de 2014

Llista de varietats de fruiters que disposen de Títol d'Obtenció Vegetal (TOV) a Europa o Espanya (2.11.2014)

Magrana (Punica granatum) - foto @cfolch

Ja teniu disponible el darrer llistat  Proteccions TOV_2014_5 (castellà) de varietats de fruiters que disposen de protecció europea o espanyola. També podeu consultar el llistat de  sol·licituds Proteccions TOV_2014_5 (castellà)

Estan actualitzats amb el butlletí de la OCVV 5/2014 de 15/10/2014. I amb el butlletí de l’OEVV 5-2014 de 31/10/2014.

Els llistats anteriors estan accessibles a Slideshare (català) i a Scribd (castellà).

dilluns, 18 agost de 2014

Llista de varietats de fruiters que disposen de Títol d'Obtenció Vegetal (TOV) a Europa o Espanya (18.8.2014)

Ja teniu disponible el darrer llistat  Proteccions TOV_2014_4 (castellà) de varietats de fruiters que disposen de protecció europea o espanyola. 

També podeu consultar el llistat de  sol·licituds Proteccions TOV_2014_4 (castellà). Estan actualitzats amb el butlletí de la OCVV 4/2014 de 15/8/2014. I amb el butlletí de l’OEVV 3-2014 de 23/6/2014.


Els llistats anteriors estan accessibles a Slideshare (català) i a Scribd (castellà).

Arxiu de dades dels  Títols (format csv) /  Arxiu de dades de les Sol·licituds (format csv)

Aquest post està dedicat al Jordi Peix i al Josep Tarragó, recentment traspassats. Persones que des dels seus càrrecs de responsabilitat al Departament d’Agricultura de la Generalitat de Catalunya, van treballar, a la seva manera, per l’agricultura de Catalunya.

diumenge, 20 juliol de 2014

Modificat el reglament general del registre espanyol de varietats comercials

El BOE ha publicat el 19 de juliol de 2014 el Reial decret 626/2014, de 18 de juliol, pel que es modifica el Reglament general del registre de varietats comercials aprovat pel Reial decret 170/2011, de l'11 de febrer.

Mercat de Triana (Sevilla) - Foto @cfolch
Es modifiquen els següents aspectes:
  • la codificació de les normes referents al registre de varietats comercials i als registres d’inscripció de diferents grups d’espècies.
  • actualització de  les Comisions estatals d’avaluació de varietats
  • degut a les modificacions introduïdes d’excepcions per l’aceptació de races i varietats autòctones de plantes hortícoles que s’hagin cultivat tradicionalment en localitats i regions concretes i es vegin amenaçades per l’ erosió genètica, i de varietats vegetals sense valor intrínsec per a la producció de cultius comercials, però desarrollades per al cultiu en condicions determinades, així com per a la comercialització de llavors de dites races i varietats autòctones, s’estableixen els caràcters que els exámens han d’analitzar com a mínim i les condicions mínimes per a examinar determinades varietats d’espècies de plantes agrícoles i hortícoles.
  • s’incorpora la Directiva d’execució 2013/57/UE, de la Comissió, de 20 de novembre de 2013 (indicacions del codi del protocol OCVV a utilitzar pels exàmens).

Legislació catalana i espanyola sobre llavors i planters (versió en català  -  versió en castellà)

diumenge, 22 juny de 2014

Llista de varietats de fruiters que disposen de Títol d'Obtenció Vegetal (TOV) a Europa o Espanya (22.6.2014)

Plantinova: mostra de nou material
de varietats ornamentals 2014. (Foto @cfolch)
Ja teniu disponible el darrer llistat  Proteccions TOV_2014_3 (castellà) de varietats de fruiters que disposen de protecció europea o espanyola. 

També podeu consultar el llistat de  sol·licituds Proteccions TOV_2014_3 (castellà). Estan actualitzats amb el butlletí de la OCVV 3/2014 de 15/6/2014. I amb els butlletins de l’OEVV 1-2014 de 30/1/2014  i 2-2014 de 23/4/2014.


Els llistats anteriors estan accessibles a Slideshare (català) i a Scribd (castellà).

Arxiu de dades dels  Títols (format csv) /  Arxiu de dades de les Sol·licituds (format csv).


divendres, 6 juny de 2014

Correcció d'errades de diferents resolucions de material forestals

  • Es corregeix el format de les ha. En lloc del separador "." ha de ser ",".

  • Corrección de errores de la Resolución de 27 de junio de 2007, de la Dirección General de Agricultura, por la que se publica la ampliación y la retirada de la autorización del catálogo nacional de materiales de base de diversas especies forestales para la producción de los materiales forestales de reproducción identificada y cualificada.
  • Corrección de errores de la Resolución de 11 de julio de 2012, de la Dirección General de Desarrollo Rural y Política Forestal, por la que se publica la incorporación al Catálogo Nacional de materiales de base de unidades de admisión de diversas especies forestales para la producción de materiales forestales de reproducción identificados y seleccionados.
  • Corrección de errores de la Resolución de 31 de enero de 2013, de la Dirección General de Desarrollo Rural y Política Forestal, por la que se publica la incorporación, modificación y baja en el Catálogo Nacional de materiales de base de unidades de admisión de diversas especies forestales para la producción de materiales forestales de reproducción identificados y seleccionados.
  • Corrección de errores de la Resolución de 11 de octubre de 2013, de la Dirección General de Desarrollo Rural y Política Forestal, por la que se publica la incorporación, modificación y baja en el Catálogo Nacional de materiales de base de unidades de admisión de diversas especies forestales para la producción de materiales forestales de reproducción identificados.